A Research On Determination and Assessment of Landscape Potential of Mardin City

  • Title Original : Mardin Kenti Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
  • Project start : 0000
  • Project end : 1998
  • Contact Person : Prof. Dr. Yalçın MEMLÜK
  • Funding Agency : Ankara University Scientific Research Project Unit
  • Image Title : Mardin-2007