A Research On Determination of Suitable Chrysanthemum Varieties in Terms of Yield and Quality in Centeral Anatolia Ecological Conditions

  • Title Original : İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarında Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma
  • Project start : 0000
  • Project end : 0000
  • Contact Person : Prof. Dr. Hayran ÇELEM
  • Funding Agency : The Scientific and Technological Research Council of Turkey
  • Image Title : Projects
Image Title: A Research On Determination of Suitable Chrysanthemum Varieties in Terms of Yield and Quality in Centeral Anatolia Ecological Conditions