A Research On Using Sedum Species in Slope Areas for Erosion Prevention Practices in Centeral Anatolia Ecological Conditions

  • Title Original : İç Anadolu Bölgesi Ekolojik Koşullarında Eğimli Alanlarda Sedum Türlerinin Erozyonu Önleme Çalışmalarında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  • Project start : 0000
  • Project end : 0000
  • Contact Person : Prof. Dr. Hayran ÇELEM
  • Funding Agency : The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
  • Image Title : Sedum sp.