Determination of Agricultural Potential of Ziyaret Stream Basin-Adıyaman and Setting The Land Use Pattern In The Concept of Enegy Efficient Landscape Planning

  • Title Original : Adıyaman Ziyaret Çayı Havzası Tarımsal Potansiyelinin Belirlenmesi ve Enerji Etkin Peyzaj Planlama Bağlamında Arazi Kullanım Deseninin Oluşturulması
  • Project start : 0000
  • Project end : 2004
  • Contact Person : Prof. Dr. Nevin AKPINAR
  • Funding Agency : The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
  • Image Title : energy efficiency