Neue Gartenkunst in Berlin

Meuser, P., E.J. Ouwerkerk & H. Stimmann, 2001, Neue Gartenkunst in Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin

  • Author : Meuser, P., E.J. Ouwerkerk & H. Stimmann
  • Year : 2001
  • Title English : New Garden Design in Berlin
  • Publisher : Nicolaische Verlagsbuchhandlung
  • Publisher's Location : Berlin
  • ISBN : 3-87584-054-2
  • Pages : 205