På sporet av byen: lesninger av senmoderne byliv

Aspen, J. & J. Pløger, 1997, På sporet av byen: lesninger av senmoderne byliv, Spartacus Forlag, Oslo

  • Author : Aspen, J. & J. Pløger
  • Year : 1997
  • Publisher : Spartacus Forlag
  • Publisher's Location : Oslo
  • ISBN : 8243000879
  • Pages : 384