Synergies between regional planning and exergy

De energiewereld en de ruimtelijke wereld hebben elk een eigen referentiekader en eigen doelstellingen. Binnen het project ‘SREX’ wordt gezocht naar een synergie tussen beide werelden. We zoeken naar synergie op regionaal niveau op weg naar strategieën voor een duurzame leefomgeving. Hierbij speelt het begrip ‘exergie’ een belangrijke rol om ruimte en energie efficiënt aan elkaar te koppelen. Dit project is gesubsidieerd door SenterNovem en wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit en Hogeschool Zuyd uit Heerlen.

  • Title Original : Synergies tussen regionale planning en exergie
  • Website : http://www.exergieplanning.nl/
  • Project start : 0000
  • Project end : 0000
  • Contact Person : Sven Stremke
  • Funding Agency : SenterNovem/Agency NL
  • Image Title :