Visual Impact Assessment of Rural and Urbanfringed Landscapes with Regard to Some Livestock Farms in the Case of İzmir Province

  • Title Original : Kırsal ve kent çeperi peyzajlarda hayvansal üretim işletmeleri - fiziksel çevre etkileşimi görsel etki değerlendirmesi, İzmir ili örneğinde
  • Project start : 0000
  • Project end : 0000
  • Contact Person : Adnan Kaplan
  • Funding Agency : Ege University Research Fund
  • Image Title : İzmir region